top of page
Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif
Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif
ella_sid7 klipp.tif.jpg
ella_sid7 klipp.tif.jpg
ella_sid7 klipp.tif.jpg
ella_sid7 klipp.tif.jpg
ella_sid7 klipp.tif.jpg

Festalius har en ambassad i 2000-talet.

Landet representeras av Svensk Musik och Teater.

Relationer med grannländer

Vi har många fina grannländer. De flesta fungera bra och skapar fina samhällen för sina medborgare De följer internationella överenskommelser och vi försöker på alla tänkbara sätt hjälpa varandra.

 

Vi har märkt att dessa fina länder ofta har helt andra lagar än de vi har. De fungerar på andra sätt. Ändå blir det bra.

Vi tror att det beror på att de har samma målsättning som vi, nämligen att skapa bra samhällen. Och vi vet ju att det finns många vägar som går åt samma håll. Det är lärorikt och intressant att se hur andra länder gör.

Alla tycker inte som vi. Vi lyssnar på dem och ibland berättar vi gärna hur vi tycker.

 

Internationella organisationer 

Våra internationella organisationer gör stor nytta. Alla medlemsstater brukar följa konventioner och övernskommelser. Deras olika organ är populära och gör mycket nytta.

Det finns många samarbetsorganisationer, regionla, ämnesinriktade och andra.
Vi är aktiva och påverkar. I stort fungerar det bra, vi har stor nytta av dessa organisationer.

Hjälp och sammarbete

Ibland vill organisationerna att vi ska betala och skapa förutsättningar för sådant som är dåligt, då är det svårt. Vi gör så gott vi kan.

 

Vissa delar av världen har svårt för att få bort korruption och deras nationalism orsakar fortfarande krig. De verkar njuta av att hitta syndabockar som de gärna skjuter ihjäl, utvisar eller förintar. Jag undrar hur dom kan ha folkets stöd?

Vi vill hjälpa utsatta människor, men det är svårt. Korruption och snikenhet gör att hjälpen inte alltid fungerar. Vi gör så gott vi kan, det är svårt.

 

Ibland kräver andra länder att vi ska hjälpa dem, det gör vi gärna, men vi ser orsaken till att de behöver hjälp ofta förstoras av vår hjälp. Hjälpen blir kontraproduktiv. Länderna hamnar i återkommande kriser och de kostar på sig saker som inte vi kan kosta på oss själva, ska vi hjälpa dem då? Det är svårt.

 

Vi koncentrerar vår hjälp till de utsatta. Det ungerar ofta men inte alltid  tillräckligt bra. Ibland fungerar det fantastiskt bra. Vi jobbar med detta och tycker att alla ska göra som vi.

Vi ser dessa problem.

 • Det är ibland korrupta, snikna och makthungrande som får vår hjälp.

 • Det är människor som tycker att de gör rätt och inte vill göra som vi, som får vår hjälp.

 

Om vi undviker dessa två problem så finns det inte så många kvar att hjälpa. Många blir drabbade och alla vill inte komma hit till oss och kommer de så kanske de inte gillar vårt system.

 

Lösningen 

Vi jobbar på och gör så gott vi kan. Vi har öppna ögon, prövar oss fram och är snälla.

En profet sa att man ska hjälpa den man möter.

Migration

Människor flyttar av många skäl. De kan ha fått arbete, de vill ha ett bättre liv, de är nyfikna, de söker äventyr, de vill komma bort från något. För många är det nyttigt och bra att flytta. Man kan flytta långt eller kort. Man kan flytta många gånger eller aldrig.

I Festalius flyttar folk för att de vill flytta inte för att de måste.

Det händer tyvärr att människor tvingas flytta, det är inte bra. Vi gör allt vi kan för att sådana situationer inte ska uppkomma. Om de ändå uppkommer så försöker vi lösa det så bra som möjligt. Vi har märkt att varje uppkommen situation kräver sina speciella lösningar.

Vi har internationella organisationer som rycker in vid sådana här ovanliga situationer. Vi vet att det är nödvändigt att samarbeta och vi förstår att det måste bli bra.

Det är ofta en dragkamp om att få emigranter att flytta till just vårt land. Det har visat sig att människor som flyttar hit gör mycket nytta. På så många olika sätt.

Hos oss flyttar människor för att de vill inte för att måste.

Våld är den svages vapen.

Ett mänskligt sätt att reagera på hot och stress är att ta till våld. Vi fann att våld inte var något bra sätt att lösa problem och konflikter, men att det var svårt att låta bli.

På något sätt så tror den våldsamme att den är stark, vi fann att det var precis tvärt om. Våld är den svages vapen.

Alla förstod inte detta och även de som förstod tog ändå till våld för att få sin vilja igenom och trots att det fungerade dåligt med våld så fortsatte många att använda våld, allt för ofta.

Vi har löst detta. Vill du veta hur?

Hur ska man få folk med makt att ta reson?

Det är ju väl känt att makt korrumperar på många olika sätt. Den som har makt ser inte detta.

Detta var ett stort problem som vi kände att vi måste kunna hantera. Rättssystem och moral kan hantera en hel del, men inte allt.

Vi fann att maktmänniskor ofta styrs av drivkraften att vinna och att skapa fördelar för sig själva och sina vänner.

Detta kunde vi åtgärda genom att göra det olönsamt att handla korrupt, men det räckte inte heller.

Det är ju så svårt att komma åt människor med makt.

Vi har märkt att systemet med ”tre vise hen” är ett bra sätt att få människor med makt att bli lite klokare.

Systemet innebär att tre personer som tidigare haft makt och därefter blivit kloka. De uppsöker maktmänniskor och dricker kaffe med dem. Här kan du läsa om ”Tre vise hen” klicka   

Försvar

Festalius har ett försvar. De flesta länder har ett försvar. Dessa försvar är helt maktlösa om de lämnar sitt eget territorium.

Representation i andra länder

Festalius har ambassader i de flesta länderna.

Det finns också en nyöppnad ambassad i dåtiden, nämligen år 202. Den ambassaden är förlagd till Svensk Musik och Teater.

En informatör som lever i Festalius kan kommunicera med år 2020. Informatören heter Frej Ahlqvist. Dessutom utses ambassadörer som lever år 2020.

Den först utsedde ambassadören är Ella Bäckman.

Festalius kommunikation med år 2020 sker till stor del via hemsidan som finns tillgänlig för människor som lever på 2020 talet.

Alla ministrar i alla länder går en grundkurs i fredsarbete.

 

Alla ministrar att tvingas genomgå en fredskurs som hålls av FN. Om någon vägrar förlorar landet sin möjlighet att påverka FN-beslut. 

Kursinnehållet bygger på  kunskap som är förankrad i den akademiska världen. Dessutom finns avsnitt som beskriver erfarenheter av lyckat fredsarbete.

Kursen tar upp följande ämnen.

 1. Grundläggande mänskliga reaktioner
  Gruppidentifikation. Vi och dom. Den onde, syndabocken. Känslor. Nationalism
   

 2. Enkla lösningar är ofta hindrande för fungerande lösningar.
   

 3. Diplomati.
   

 4. FN-deklarationer.
   

 5. Korruption, någon tjänar på det.
   

 6. Politikers ansvar och möjligheter.
   

 7. Begreppet hållbarhet, social, ekonomisk, miljö. Utveckling som begrepp.
   

 8. Konflikthantering
   

 9. Erfarenhet.
  Vilka samhällen har givit fred, hur har de givit fred. Vilka konflikter har lösts utan krig. När uppkommer inte konflikter. Vad vet man om orsaker till folkmord.(Historiker och antropologer)

   

 10. Hur kan ett fredligt samhälle se ut. (Individuellt och visionärt arbete).
   

Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif
bottom of page