top of page
Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg

Tramid.

En tidsbubbla mellan er tid och vår tid.

Festalius tidräkning.png

Forskarna har just upptäckt att det fanns en tidsbubbla mellan er tid och vår tid. Er tid slutade någon gång ungefär tvåtusen år efter Jesus födelse. Vår tid började när allting vände och det goda samhället började ta form.

 

Däremellan hände det mycket, men vi vet inte vad. Vi visste inte ens att denna tidsbubbla hade funnits, men nu vet vi. Tack vare fåra forskares intensiva letande efter vår historia.

Vad hände under Tramid?

Hur ska vi få reda på mer om Tramid?

 

 

Ni ska få reda på allt.

Här i Festalius har vi bestämt att vi vill ge er på tvåtusentalet så mycket information om Tramidtiden som möjligt, men vi vet så lite. Vi satsar intensivt på att ta fram mer kunskap och har bestämt att Frej Ahlqvist ska få i uppdrag att informera er om vad vi gör och vad vi upptäcker.

 

 

Nya forskningsprojekt om Tramid.

 

Går det att få kontakt med Tramid? Vore det farligt att få kontakt med Tramid? Vad vet vi om Tramid? Vad tror vi att det hände i tidsbubblan?

Fysikerna

Fysikerna har svårt att förstå hur vi i Festalius har lyckats få kontakt med er tid, men vi märker att det går.

De som inte tror att det är gud som ingripit tror att det är något som vi valt att kalla tidsvågor.

Fysikerna forskar intensivt kring tidsvågor och de menar att det är oerhört osannolikt att vi skulle kunna har kontakt med er tid. Men inte helt omöjligt. Förklaringen till att det fungerar är helt enkelt att vi haft oerhörd tur. Det har bildats en tidsvåg mellan er och vår tid.

 

Att en liknande tidsvåg skulle uppkomma mellan Festalius och Tramid anser de vara helt omöjligt och har en lång komplicerad förklaring till detta som utmynnar i tidsvågornas komplicerade riktningsstruktur gör det omöjligt.

 

Det är däremot inte helt omöjligt att en tidsvåg skulle kunna bildas mellan er tid och Tramid, anser forskarna. De behöver göra många experiment för att bekräfta dessa teorier.

 

Fysikerna ser också en stor risk med att en sådan tidsvåg från Tramid till er skulle komma i närheten av en tidsvåg mellan Festalius och er. Tidsvågorna är ofattbart energirika, tror forskarna, så risken för explosion är stor. En sådan explosion skulle förmodligen vara förödande.

 

 

Arkivarkologerna

 

Arkiven är till största delen förstörda. Det har gått lång tid från år noll (EV) till vår nutid. Nästan tusen år. På så lång tid händer det mycket och arkiven förstörs.

 

Men den största förödelsen hände under Tramid. Vad som hände under Tramid vet vi inte, men det hände mycket.

 

Nu när vi vet att det fanns en tidsbubbla under Tramidtiden så har arkivarkeologerna satt i gång en långsliten process att försöka återskapa och återupptäcka material. En del ska nog gå att rädda.

Arkeologerna

 

Det finns mycket i marken som vi inte förstår. Arkeologerna finner och tolkar.

Historikerna

 

Historikerna tolkar allt det som vi upptäcker, deras glasögon är alltid byggda i nutiden, men de skådar in i dåtiden. Vi läser och reagerar på allt de kommer fram till. Det är en spännande tid.

Hur länge pågick Tramid?

Forskningen om Tramid har just satt igång. Olika forskningsdiscipliner angriper frågorna från olika håll och just nu vet vi väldigt lite. Det enda vi är säkra på är att tidsbubblan fanns och att den föregick vår tid.

Många försöker förstå hur länge tidsbubblan fanns och vad som skedde under Tramid. Vilka beslut togs och vad fick de för konsekvenser?

 

Det finns två huvudspår

Teori 1

Tramid kan ha pågått under en lång tid med kaos och elände. Det är ett teori som många forskare undersöker.

Det spekuleras vilt bland allmänheten och i media om allt otäckt som kan ha skett under Tramid.

Teori 2

Det andra spåret är att det gick fort och att åtgärder insattes i sista stund innan katastroferna hann bli allt för förödande.

Teorin bygger på att insikten kommer först, men att de som har insikt inte gör något åt problemen, så brukar människor fungera.

 

Men barn som växer upp med föräldrar som har insikt brukar agera och deras barn ser det som en självklarhet att göra rätt.

 

Om denna historiska teori kan ha varit verklighet så innebär att Tramids tidslinje skulle kunnat vara så här:

 

Tramid tid.:

År 0. Stora problem med miljö och klimat. Svält och krig är vanligt, men upplevs som onödigt.  Insikten om detta etableras.

År 30. Problemen har blivit tydliga och de som vuxit upp med insikten börjar agera.

 

År 60. De som vuxit upp med att det är mööjligt att agera börjar att agera med kraft och effektivitet. Problemen avtar. Vändningen sker.

 

Teori 2 stöds av att vi har det så bra idag.

 

Osäkert

Vilken av ovanstående teorier som blev verklighet vet vi inte. Kanske finns det fler teorier som bör undersökas.

Här står forskningssamhället just nu. Spekulationerna är intensiva.

bottom of page