top of page
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg

Utvärdering, NPM och andra system

Att utvärdera resultatet av våra aktiviteter är viktig och svårt. Det är viktigt att veta vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vad som gör nytta och vad som är meningslöst.

 

Erfarenheten visar att det inte fungerar att mäta ”indikatorer”.

Att mäta indikatorer innebär att man mäter något som ligger nära det som man egentligen vill mäta. Man mäter indikatorer eftersom det inte går att mäta det som man egentligen vill mäta.

Så vi har slutat mäta sådant som inte styr aktiviteterna åt rätt håll. Kan vi mäta det viktiga så mäter vi det. Om vi inte kan mäta det viktiga så letar vi inte efter indikatorer att mäta. I stället utvärderar vi på annat sätt, ofta med sakkunskap.

 

Det viktigaste går inte att mäta, har vi märkt.

 

Det innebär att utvärderingen måste ske på ett mer kvalificerat sätt.

 

Mest kvalificerade att utvärdera har visat sig vara kunniga och erfarna människor i grupp.

 

Tyvärr tenderar även sådan grupper att färgas av irrelevanta faktorer. Så man har alltid minst två parallella utvärderingsgrupper, som inte får samarbeta under utredningsfasen. Det fungerar bra.

Registrering

Vi tycker att det är viktigt att kunna följa upp det vi gör så att vi kan bli ändå bättre och så att vi förstår hur världen och samhället fungerar.

Men vi är noga med vad vi registrerar.

Vi registrerar aldrig sånt som inte medborgaren kan påverka och sådant som kan förstöra för individerna, det är förbjudet. Tillexempel är det förbjudet att registrera religion, hudfärg, kön, sexuella preferenser, etnicitet.

bottom of page