top of page
Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif

Hur vi möter varandra

Det fungerar att vara snäll och ärlig.

Solidariteten är stor.

Vi gillar att inkludera andra människor i våra liv.

Vi brukar acceptera verkligheten som den är utan att döma den.Vi har märkt att det ger oss möjlighet att påverka framtiden.

Vi gillar när det händer saker, när det rör sig, det är kul. Vi har också lärt oss att njuta av vår lathet. På en gång, hur det nu går till.

Vi ser det som en förmån att få förlåta när det behövs och att hjälpa när det behövs. Vi vet att bägge dessa saker är svåra.

Vårt samhälle är tillåtande och snällt.

Mycket makt över dig själv och lite makt över andra.

Eftersom makt korrumperar, oftast omedvetet, så ser vi till så att det inte finns några människor med riktigt mycket makt.

Jag kan se att även ni tillämpar denna strålande idé när det gäller vissa kungar. De får vara kungar men har ingen makt. Både smart och kul!

 

Hos oss har det vuxit fram flera olika sätt att verka utan att någon får farligt mycket makt. Vi märkte att det inte fanns en enda lösning utan att det behövdes många lösningar. Viktigast var kanske att vi såg till så att det alltid var olönsamt med korruption, speciellt på kort sikt.

Är det farligt att få för mycket makt över sig själv? Vi undersöker det och finner det mycket spännande. Våra resultat är intresanta och talande. Som så ofta blir det allt mer spännande ju mer man undersöker.

Massor av sätt att tänka

 

Våra arkeologer fann ett intressant dokument från er tid det visar på många olika kloka sätt att uppträda.

Ofta gör vi som det står i ert gamla dokument.

Till exempel: Att aldrig kränka och aldrig bli kränkt. Att undvika offerroller. Du får vara precis som du är, men du får inte göra vad som helst, du får tillexempel aldrig skada andra. Ta ansvar för resultatet av dina handlingar och mycket annat som kan vara bra att veta.

 

Här kan du se dokumentet som arkeologerna hittat i arkiven. klicka     

Det är viktigt hur vi möter varandra

Människan är känslig, det har vi lärt oss. Ofta uppträder vi som en elefant i en glasbutik, vi traskar på utan att märka vad vi ställer till med. Sådan är människan och det kan vi inte göra så mycket åt.

Men vi har märkt att det fungerar ganska bra om elefanten förstår att hen påverkar människor på sätt som hen inte förstår.

 

Och att den som blir trampad på förstår att det mest berodde på oförstånd.

 

När vi förstått det, då släpper många hämningar och vi kan gå vidare utan hat och blockeringar. Vi blir fria att påverka vår framtid.

 

Lite kärlek skadar aldrig.

Åsikter och debatt

Människor har en förmåga att ha åsikter om det mesta. Våra hjärnor hittar jämt förklaringar till det mesta som vi upplever. Alltid har vi en tendens att bestämma oss för att vi tror på en viss förklaring till det som sker.

 

Vår första mänskliga reaktion brukar inte vara att undersöka det vi ser. I stället undrar varför det sker och så konstruerar hjärnan en orsak som vi gärna tror på. Så fungerar den mänskliga naturen.

Sedan möts människorna och börjar diskutera, debattera. Ofta från fastslagna åsikter som vi tror är sanna, fast de är konstruktioner i vår hjärna.

 

Vi i Festalius förstår att det är så vi fungerar, så vi låter oss inte påverkas av denna typ av debatter. Det kan vara kul, men debatterna är inget underlag för våra beslut.

 

Vi fattar istället våra beslut genom att noggrants beskriva verklighetens ur olika synvinklar, söka efter fakta, det vi verkligen är säkra på att vi vet. Vi tar hjälp av forskningens och universiteten. Lyssnar mycket på varandra och reflekterar över det vi hör. Speciellt lyssnar vi på de som är kunniga om just det ämnet, i just den situationen. Först därefter tror vi  att vi kan fatta bra beslut och då brukar vi vara tämligen överens.

 

Vi har lärt oss att skilja på seriositet och tveksamhet. Vi har lärt oss att hellre reflektera än analysera. Vi har lärt oss vikten av att ständigt söka ny kunskap. Vi har lärt oss att det nästan alltid finns flera bra vägar som leder till målet, vissa är snabbare än de andra, men det viktiga är att vi kommer dit vi vill.

 

Vi gillar att ta del av andras synvinklar och vi ändrar oss gärna, även när vi bestämt oss. När vi började agera på detta sätt så var det många som tyckte att vi var vingelpettrar, men det fick de tycka eftersom vi  märkte att våra beslut blev så bra.

Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg

En dag i Festalius liv

Här kommer någon eller några av medborgarna i Festalius berätta om hur det är att leva i det goda samhället.

omslag 1.jpeg
bottom of page