top of page
Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif

Tillverkningsindustrin

Industriarbete är oftast kretsloppsjobb.

Man omvandlar gamla produkter till nya.

Ingenjörerna gör ständigt nya inspirerande framsteg. Mycket är automatiserat vilket givit plats för smarta lösningar.

Syfte och engagemangsriktning

Nästan alla våra industritillverkade produkter har en betydande del elektronik i sig. Historikerna har berättat att elektroniska produkter på er tid var engagerande och ofta tog upp mycket av er tid.

Även idag har vi elektroniska produkter och system som är väldigt engagerande, men de är reglerade för att förebygga missbruk. Varje produkt deklareras med engagemangsgrad.

 

Man vill ju inte bli engagerad i elektroniken när man njuter av naturen eller ska skriva upp en idé som man fått. Man vill ju inte störas av engagerade elektronik när man träffar sina vänner.

 

En produkts syfte får inte saboteras av störande elektronik. Elektroniken ska i stället stödja produktens syfte. En självklarhet för oss.

 

Våra arkeologer har visat oss många roliga gamla apparater som påstods ha olika syften, men egentligen mest hade elektroniskt engagemangvärde. När vi tittar på sådana gamla produkter så brukar vi skratta gott åt människans skröplighet och undra om vi verkligen har blivit bättre i vår tid. Vad kommer framtiden att skratta åt i vår kultur?

Deklarationer

Vi vill veta vad vi köper. Även om skälet till ett köp oftast är känslomässigt och oklart för oss själva så vill vi veta vad det är som vi köper. Om vi köper en känsla i form av en produkt, tillexempel en tröja. Så vill vi veta vad tröjan innehåller och hur den producerats. Innehållsdeklarationerna är långa och informationsmängden är stor. Oftast är det viktiga för oss att innehållsdeklarationen finns där och att den är korrekt. Produktionsätt är lika viktiga som faktiskt innehåll och ursprung.

 

Tillverkarna lägger mycket arbete på att ge korrekt information i deklarationerna.

bottom of page