top of page

Demokratitriangeln

Hur beslut tas

Grundläggande för demokrati är att individen i största möjliga mån beslutar över sig själv, med hjälp av närstående. När beslut påvekrar fler personer så sker omröstningar i berörda grupper. Vid dessa omröstningar bryts frågorna ner i många små  frågor. Hela tiden finns den bästa kunskapen tilllgänglig. Tjänstemän och politiker har att verkställa folkets vilja och hela tiden se till individernas bästa. Domstolar kopplas sällan in.

Folkbildning är hela tiden av stor vikt.

Bestäm över dig själv inte över andra

Berörda grupper

Röstar i nedbrutna, många små frågor

Stöd av: närstående,  kunskapsgrupper, "professorskolegier"

Berörda grupper blir stora

Tjänstemän

Valda politiker

Domstolar

Demokratitrianglen är en bild som inte kan ses mobiler, endast på datorer.

Beslut tas så långt ner i triangeln som möjligt.

Folkomröstningar sker i berörda grupper. ämnena som man röstar om bryts ner i små delfrågor, detta minskar beslutsstressen och polariseringen.

De politiska partierna är inte särskilt visionära de talar sällan om vilket samhälle vi vill ha. Partierna är operativa, de väljer vägar, kompromissar och förhandlar. De politiska partierna tar oss mot mål och målbilder. 

Att skapa visioner, utopier och bilder av ett riktigt bra samhälle är ett arbete för konstnärer, filosofer, grupper och individer. Hur vi tar oss dit sköts av vetenskapsmän, specialister och politiska partier.

 Tillbaks 

bottom of page