top of page
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg

Hur folk lever

Några hörnstenar som hjälper oss att ba det bra.

Du kan läsa om hörnstenarna längre ner.

  • Alla har en uppgift. Pliktjobb och  passionsjobb

  • Hantering av ålderskriser och andra personliga kriser

  • Helger och riter

  • Kulturskapande myter, berättelseboken

Vi fattar inte varför, men vi har det bra.

Dröm om hur vi har det! Om drömmen blir vacker så är den rätt.

Vi bygger med detaljer som skapar ett väl fungerande samhälle.

Vi har förstått att det viktiga är hur det fungerar. Det är viktigare än att allt är logiskt, tydligt och lättförståeligt.

Vårt samhälle gör så att så många som möjligt har det  bra.

Om någon går fel så är samhället förlåtande.

Vi är rädda om vår miljö.

Vår kultur är glädjefull och accepterande.

Förståelse är också ett ledord.

Att prestera är kul.

Vi gör bra saker.

Att vara tillåtande är en självklarhet

Mångfald är alltid intressant och spännande, i alla sammanhang.

Vi ser saker ur många perspektiv,

Jag kan lova att vi har det bra.

Alla har en uppgift och denna uppgift är viktig.

Behoven varierar under livets olika faser.

Sjukdomar kommer och går.

Vi uppskattar våra relationer.

Arbete - "lek"

 

Viljan att sköta sin uppgift är stor, uppgiften är ju viktig.

Det har diskuterats mycket kring människors behov. Hälsa, mat, relationer är nödvändiga och vi ser också att behovet av ”lek” är omättligt.


Många menar att arbete är en del av leken, andra håller inte med om det.

Vissa menar att behovet av att röra sig, tävla, meditera, religion, laga mat, debattera, visa upp sig och synas. Att det är en del av leken, har de rätt?  Ingen vet.

 

Vissa vill se hela kultursektorn som en lek. Sång, musik, teater, scenkonst, dans, bildkonst, all annan konst, visst är det lekfullt, men är det en lek?


Samhällssystemet har löst detta genom att erkänna att lek är lika viktigt som allting annat. Då ville många att man skulle kalla det något annat än lek. Diskussionerna fortsätter.

Du  kan läsa mer om arbete genom att klicka på det i menyn.

Åldrarna

Vi har förstått att människor utvecklas och har olika behov. Behoven varierar mellan individer och förändras i ollika livsskeden.

Speciellt intressant är att behoven är olika i olika åldrar.

Därför utbildas vi vart tionde år, vi får gå till en grupp med likåldriga och diskutera sina problem, precis på samma sätt som Anonyma Alkoholister håller på.

Någon har sagt att det är som att konfirmera sig vart tionde år. Nästan alla väljer att gå till dessa grupper.

 

Samma typ av grupper finns för händelser i livet, sådant som skilsmässors, sorg, familjeutveckling, ensamhet, brist på passion och passionsjobb m m

Helger

Vi har många helger och vi gillar våra helger. De ger oss möjlighet att tänka och leva annorlunda. Helgernas historia är viktig och tankeväckande.

 

Många av våra helger har religiöst ursprung som du kan läsa mer under fliken ”Religion”. Där står om vår största årliga helg. Vändehelgen. Som firas till minnet av den tid då allting vände.

 

 

Psykologi

Människor får problem och dessutom har de ett psyke som ibland fungerar dåligt.

Lösningen, som fungerar någorlunda bra, har blivit att vi accepterar det som är (utan att döma det) och sedan försöker vi hantera det.

Den gamla sinnesrobönen fungerar bra och är mycket populär. Det finns också massor av hjälp att få.

En textsamling har skapat och utvecklas hela tiden klicka här.   

Många har som passionsjobb att förmedla kunskap om hur man ska leva på ett bra sätt. ,

Vi har märkt att psykologiska problem ofta beror på de här faktorerna.

Ensamhet, rädsla, ofrihet, skam, egocentrering. De yttrar sig ofta i apati, flykt, våld och panik. Då blir människor blockerade i sitt tankesätt och i sina reaktioner. Det är tur att vi lärt oss hantera detta på ett så bra sätt.

 

Ibland beror problemen på rent neuropsykiatriska problem och då är det ju enkelt att hantera det. Det neuropsykiatriska tillvägagångsättet kan ofta vara en hjälp på vägen även när det inte är neuropsykiatriska orsaker. En hjälp på vägen, med stor försiktighet och medmänsklighet.  

I alla psykologiska metoder ingår rörelse som en helande kraft, rörelse är ett så bra smörjmedel. Acceptans utan att döma har visat sig vara en förutsättning för bra resultat.

Våra AA-liknande grupper har visat sig fungera utmärkt i många skeden. Troligen beroende på att vi är unika människor som ofta reagerar ganska ounikt.

Äktenskap, civilrätt, samboende, långvariga relationer

Vi tog bort moral och såg på biologi, sociologi och psykologi.

Vi har förstått att människor går igenom olika faser i sitt liv. Vi har förstått att ensamhet sällan leder till något gott. Vi ser att människor naturligt söker sig till olika grupper och relationer.

 

Vi ser också att människor ibland vill förändra sig, byta grupp och partner, pröva nytt.

 

Vi förstår att ibland har en individ en vilja kan skada en annan individ.  Vi ser att de som älskar varandra kan skada varandra, vi ser att kärlek kan gå över. Vi förstår att människor gör misstag. Vi vill vara förlåtande och söker efter fungerande lösningar.

 

När personer vill sammanblanda sina resurser, dela hus och boende, fördela arbete med hem och barn så har vi byggt upp ett väl fungerande system.

 

Svårast är det när det är många personer inblandade, ibland är några av de inblandade helt maktlösa. Tillexempel vid skilsmässor i barnfamiljer. Denna obalans finns även inom äktenskap och i olika andra relationer.

 

Vi har löst detta genom att ha många enkla överenskommelser som registreras centralt. Tillexempel kan ett sammanboende par komma överens om att dela intjänad pension under en tid. Alla dessa avtal är lätta att förstå och enkla att ingå och avsluta. Det finns också en uppsjö av färdiga paketlösningar som förälskade par kan välja.

 

I många skeden ser människor så som i en mycket suddig spegel. De vet inte vad som är bäst för dem, de förstör för sig själva och sina närmaste. Då träder vårt hjälpsystem in och det fungerar utmärkt. Hjälpsystemet är bland annat våra AA—liknande grupper för olika livsskeden, våra förberedda paketlösningar, tvistlösningsorgan,  m m. Ofta samarbetar dessa olika organ.

Allt syftar till att kombinera individens frihet att besluta om sig själv med de inblandades behov och möjligheter. Detta är kanske den viktigaste delen av det goda samhället, det ger människor möjlighet till goda liv, och det är ju det vi vill ha.

Beroende

Relationer är viktigt och relationer påverkar oss. En relation innebär att man på ena eller andra sättet blir beroende av andra än sig själv.

 

Människor är beroende av varandra. Människor vill vara beroende av varandra. Det är viktigt att vara beroende av andra. På samma gång har vi en ständig längtan efter frihet.

 

Beroendet kan förkroppsligas på många olika sätt och ska bejakas, det är härligt att vara beroende av andra människor. När beroendet inkräktar på friheten ska detta hanteras.

 

Detta är inte lätt men vi har väl fungerande system och vi fyller dessa system med lust och glädje.

Tradition får glimra i riter

Riter i livet är härliga och viktiga. De förändras ständigt och ger livet guldkant. Vi älskar riter och vi använder dem gärna. Vi firar kärlek, överenskommelser, födelse, livsskeden och mycket mer.

Riterna uppmärksammar, dramatiserar, avdaramatiserar, offentliggör, firar, legaliserar, synliggör, bygger relationer, bygger liv och mycket mer.

Korkade människor finns inte

Vi fann att klokhet och intelligens inte var samma sak. Många människor har olika begåvningar och vissa begåvningar är bra att ha om man vill uppträda som klok. Vilka begåvningar som behövdes var  helt beroende på vad det var som krävde klokhet.

 

Den gamla tanken att det var intellegens som behövdes för att verka klok har vi dessbättre genomskådat. Vi fann också att samma människa ibland kunde vara väldigt klok vid nästa tillfälle kunde uppträda väldigt oklokt. Vi förhåller oss till detta.

 

Det enda som generellt stöttar klokheten är ålder. Det har visat sig att individen blir klokare upp till och med sextioårsåldern och att vissa därefter utvecklar vishet.

Semestersabotörer, terrorister och annat trams.

Fortfarande händer det att människor gör dumma saker. Vi har förstått att det har många olika orsaker och att vi nästan alltid kan förebygga dumheter, vi förebygger det i vardagen.

 

Vi ger aldrig dumheterna fokus eftersom fokus ger kickar och kickar är härliga och viktiga. Kickar kan driva på vad som helst.

Att ge fokus gör också att handlingen och personen blir sedd. Makt, kamp och hat är effektiva sätt att få bekräftelse. Man kanske inte blir älskad men man blir beundrad och bekräftad.

Nu mer ser  vi varandra när vi gör bra saker. Det kan kännas tjatigt att jämt bli bekräftad och berömd, men det känns också skönt.

En dag i Festalius liv

Här kommer någon eller några av medborgarna i Festalius berätta om hur det är att leva i det goda samhället.

Lottta cellist 2.jpg
bottom of page