top of page
Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif

Kriminalitet

Några hörnstenar för att få bort kriminalitet

Läs mer längre ner på sidan.

  • Kriminalitet är olönsamt på kort sikt.

  • Hantera socioekonomiskas förhållanden

  • Ta hand om de som fått problem. Ge chanser. Utveckla bra personlighetsdrag. Ställ krav och ge hjälp.

  • Hantera neuropsykiatriska tillstånd.

  • Våld är den svages vapen.

  • Förstå och ge stöd åt de som tror att allt har ett svar..

Kriminaliteten är låg och det finns många skäl till det.

 

Man har jobbat mycket med två strategier.

 

Först och främst så lönar det sig dåligt att vara kriminell. Det lönar sig mycket bättre att följa lagen. Även om man ser det strikt individuellt. Speciellt viktigt är att det är olönsamt på kort sikt.

Den andra strategin är att vi på alla tänkbara sätt försöker se till så att barn och ungdomar inte hamnar i situationer som de inte klarar av och när föräldrarna inte klarar av situationen så finns det outtömliga resurser för hjälp.

Eftersom samhället dessutom är förlåtande så har kriminalitet blivit ovanligt.

 

Polisen arbetar hårt för att kriminalitet inte ska löna sig och är snabba på att ingripa när det behövs, alla barn på glid får snabb hjälp.

Det är populära jobb att hjälpa barn och ungdomar.

Ideologiska fanatiker

Ideologier är härliga och ger nästan alltid svar på nästan alla frågor. Lösningen finns äntligen och min lösning är den sanna lösningen . Så fungerar vi ofta. Det kan gälla politik, religion och filosofi.

 

Nackdelen är att ideologierna gör oss trångsynta och ofta fanatiska. När ideologierna leder till brott så måste rättsväsendet träda in. Vi har fått det att fungera väldigt bra.

 

Men kvar finns den farliga människan. Hur hanterar vi dessa människor? I grunden är vi förlåtande och ger individen många chanser och vi har lärt oss att hantera riskerna.

 

Ett av flera verktyg som fungerar bra är våra AA-liknande grupper. Men när det gäller brottslingar så är vi tvungna att styra dessa grupper ganska hårt och det gör vi. Det fungerar bra, men fängelserna är inte helt tomma.

 

 

Psykopater

Finns psykopater? Trots mycket forskning så är vi inte säkra. Det finns psykopatiska beteenden, inte så mycket som förr men det finns fortfarande människor som uppträder psykopatiskt och det har vi lärt oss att hantera.

 

Förmågan till empati varierar mellan olika människor och vi har märkt att de som är dåliga på empati har märkt att det lönar sig att uppträda empatiskt.

I vårt samhälle är alltid empati lönsamt. Dumt beteende är alltid olönsamt. Det är bra för vårt samhälle.

 

Vi har också märkt att alla människor har en psykopatisk begåvning som kan glimta fram ibland. I skolan får man lära sig hur man ska hantera sin psykopatiska begåvning utan att skada andra.

Våld är den svages vapen.

Ett mänskligt sätt att reagera på hot och stress är att ta till våld. Vi fann att våld inte var något bra sätt att lösa problem och konflikter, men att det var svårt att låta bli.

På något sätt så tror den våldsamme att den är stark, vi fann att det var precis tvärt om. Våld är den svages vapen.

Alla förstod inte detta och även de som förstod tog ändå till våld för att få sin vilja igenom och trots att det fungerade dåligt med våld så fortsatte många att använda våld, allt för ofta.

Vi har löst detta. Vill du veta hur?

Att hjälpa ensamstående mammor.

Det har visat sig att kriminalitet uppkommer av olika skäl. Ett av de vanligaste var att ensamstående mammor inte klarade av sin situation. När vi väl förstått det så var det ju enkelt att åtgärda. De behövde mer hjälp än andra familjer.

 

Ensamstående pappor blev då ganska avundsjuka, så de fick hjälp de också, om de behövde hjälp.

 

Att hjälpa de som behöver hjälp är ju något som vi alla tycker känns bra. Med tiden har vi lärt oss att hjälpa på effektiva sätt.

Orsaken till kriminalitet är oftast socioekonomiska eller så har det med uppväxten att göra. Människan är som den är och vi är mer lika än olika.

Vi varken kan eller vill ändra på människors biologi.

Våra arkivarkeologer har funnit att på er tid fanns det duktiga kriminologer och mycket forskning. Bland annat var det mycket tydligt att kriminaliteten påverkades av socioekonomiska faktorer.

Somliga hävdade att det bara var typen av kriminalitet som påverkades av socioekonomiska förhållanden. Rika människor utövade en annan kriminalitet än de fattiga, sa de med viss rätt.

 

Men så enkelt var det inte. Både mängden och typen av kriminalitet var, till den dominerande delen, beroende av socioekonomiska faktorer och av uppväxtförhållande.

 

Kriminaliteteten var högst i fattiga och otrygga områden. Om man studerade rika områden så var det en annan kriminalitet, men fortfarande var det vissa uppväxtförhållanden som gav mycket kriminalitet.

 

Det var fler saker som påverkade kriminaliteteten, men de ska vi inte prata om nu eftersom jag ska berätta om vad vi drog för slutsats.

 

Slutsatsen var att den mesta kriminaliteten inte berodde på att individen var typ kriminell, utan på socioekonomiska faktorer och ändå viktigare det betyder att många människor skulle kunnat bli kriminella under andra socioekonomiska förhållanden. Kanske är det så att nästan alla människor kan bli kriminella? Under vissa förhållanden! Så ser vi det i det i vårt goda samhälle. Alla individer skulle kunnat bli kriminella, det beror på omständigheter under uppväxten och hur individen agerar.

 

Så vi såg till att ta bort de socioekonomiskas förhållandena och var aktiva med att söka upp och hjälpa familjer med problem.

 

Varje människa är full av en nästan oändlig mängd begåvningar och personlighetsdrag, det kan eller vill vi inte ändra på. Vi kan däremot påverka vilka av dessa begåvningar och personlighetsdrag som personen använder

 

När vi förstått detta så var det mycket enklare att hitta ett sätt att gå vidare. Hur skulle vi göra? Jo, vi ska förstås ha ett samhälle som inte belönar de som är kriminella. Vi har skapat ett samhälle som belönar de som gör bra saker. Hos oss är det olönsamt att vara dum, (olönsamt i bred bemärkelse)

 

Vi förstod att man måste göra sånt här i många små steg. Erfarenheten visade att stora steg nästan alltid leder fel. Men många små steg fungerar om man efter varje steg kollar in vart man kom och vart man ska.

 

Pedagogerna har blivit utomordentligt duktiga på att stimulera individers utveckling av goda sidor.

 

Det har blivit olönsamt (i vid bemärkelse) att vara kriminell.

Terrorism, fundamentalism, kravaller.

Man blir fundamentalist och terrorist om kompisarna är det. Och man är helt övertygad om att man gör det rätta. Kan man som individ bryta sig ur? Och börja ta ansvar för resultatet av de handlingar man gör? Några kan, men det krävs styrka för att svika kompisgänget.

Tonåringar ska göra sig fria från sina föräldrar och hitta en identitet, när de gjort detta så hittar de tillbaks till sina föräldrar. Det är en komplicerad process där umgänget ofta är avgörande. Tonåringen prövar olika sätt att skaffa sig identitet. Det är ett samspel där tonåringen sällan förstår vad som händer.

 

Föräldrarollen är viktig för att tonåringen så småningom ska hitta rätt. Därför ser vi till så att alla ungdomar har personer som kan axla föräldrarollen.

Vi har formaliserat detta så att inga ungdomar faller igenom. Systemet bygger på att det alltid finns "extraföräldrar" som hjälper till. 

 

I Nya Berättelse Boken finns en beskrivning om hur Andres stoppade ungdomskravaller, den berättelsen har blivit en ledstjärna för hur vi hanterar ungdomar.

bottom of page