top of page

Demokrati

Arkeologer och arkivarkeologer har funnit många svårtolkade dokument. Detta är en anteckning som de funnit. Dokumentet är från den tid då allting vände. Skribenten verkar ha varit på ett internationellt möte som handlat om vad demokrati egentligen är för något.

Demokrati -vad är det?

 • Fria medier. 
   

 • Oberoende rättsväsende.
   

 • Enighet och acceptans om hur lagar stiftas.
   

 • Åsikts- och yttrandefrihet.
   

 • Rätt till utbildning.
   

 • Alla människors lika värde innebär likabehandling och acceptans av individer, grupper och nationer. Grundläggande solidaritet (solidaritet behöver definieras)
   

 • Kunskap om vad som förblindar individer, organisationer och nationer. Förblindning ger kontraproduktivitet. Det som förblindar är främst upplevt hot, gruppidentitet, exklusion av individer och grupper (syndabockar).
   

 • En demokratisk nation strävar efter att inkludera det mesta inom fastställda lagar. Alla typer av förtryck motarbetas.
   

 • Möjlighet att välja regelsamlingar. Kulturella regelsamlingar accepteras så länge de följer gällande lagar och inte diskriminerar eller förtrycker.
   

 • Reglering av ekonomin så att det är lönsamt att göra bra saker och olönsamt att göra dåliga saker på både kort och lång sikt. Medvetande m att önsamheten på kort sikt är styrande för beslut.
   

 • Våld är de svages vapen och fungerar aldrig.
  Detta innebär att man aldrig ska sträva efter att försvaga någon och ha kunskap om att våld aldrig fungerar, speciellt inte på lång sikt.
   

 • Utveckling sker i många små steg med ständiga kontroller av att utvecklingen går åt rätt håll. Rörelse är ett smörjmedel för beslut, speciellt på lång sikt.
   

 • Debatter och åsiktsskillnader finns, men innebär inte att vinnaren av en debatt anses ha rätt i sak.
   

 • Fri forskning och oberoende universitet.
   

 • Acceptans av verkligheten som den är utan att värdera verklighetsbeskrivningen  som något bra eller dåligt. Verkligheten är som den är och ska beskrivas ur olika synvinklar. Först därefter kan man fatta beslut om förändringar. För att besluten ska bli bra så måste man veta vart man vill. De som dömaer verkligheten blir hotade och förblindade.
   

 • Beskrivningar av ett bra samhälle uppmuntras. Komplexa målbilder gillas och koncensus kring målbilden eftersträvas.
  Vägen dit kan ske på många alternativa sätt. Förståelse för att målets beskrivning är viktigare än beskrivningar av vägen dit. Många olika vägar leder till samma mål.

   

 • Samhället ska eftersträva att ge individer makt över sig själva, men motverka att individer, organisationer och nationer har makt över andra.
   

 • Alla människor har rätt att arbeta och bidra till det gemensamma. Denna rätt innebär inte full sysselsättning eller hög lön. Individen skall i möjligas mån själv hitta en väg att bidra. När det ej är möjligt skall individen tilldelas nyttigt arbete efter förmåga. Tillexempel två dagar per vecka. Den som inte vill bidra kan leva på sparade medel, men försörjs ej av allmänna medel.

 

Kommentar

Att i detalj definiera demokrati verkar svårt, nästan omöjligt. Kanske kan man enas om någon typ av målbild. Det skulle i så fall vara att måla upp hur det är att leva i en demokratisk stat. Det är nog möjligt, men skulle bli ett ganska tråkigt ”dokument”. Men troligen nödvändigt. Hur ska man få folk intresserade?

Frej Ahlqvists kommentar

Jag skulle verkligen vilja veta vem som skrivit detta och jag skulle också vilja veta om detta dokument blev viktigt för hur vi skapade vårat fina samhälle. Hur lyckades dåtidens människor ta sig ur det kaos som de levde i och skapa ett demokratiskt samhälle.

 

Vi arbetar fortfarande med att hela tiden förbättra vår demokrati, men det innebär aldrig att vi raserar det vi uppnått. Jag tror att hen som skrev detta var klok. Men lyssnade någon? Förstod dåtiden att man ständigt måste sträva mot ett gott samhälle?

Till Demokratitriangeln    

Tillbaks till "Hur beslut tas"

bottom of page