Lagar och förordningar, rättsväsende.

Våra valda representanter skapar lagar och förordningar som ska följas. När någon bryter mot dessa lagar så träder polis och det oberoende rättsväsendet in.

Den forskningsbaserade synen på kriminalitet har gjort det mycket lättare för rättsväsendet. Hela samhället jobbar ju för att kriminaliteten ska minimeras. Eftersom vi koncentrerar oss på fungerande åtgärder så fungerar det fint.

Tjänstemän som går förbi reglerna

Ibland har tjänstemännen undlåtit att följa reglerna då kan de frias om det kan visas att det var för att uppfylla lagens mening.

Om osäkerhet om detta finns så tillsätts en utredning som tittar på den dokumentation som finns. Det är fint att alla beslut åtföljs av en skriftlig dokumentation i löpande text där tjänstemännen förklarar sina beslut och beteenden.

 

Ibland kan tjänstemännen få ett förhandsbesked.

Kriminalitet och straff

Kriminalitet finns även om det är ovanligt.

Våra förebyggande åtgärder fungerar oftast bra. Det handlar om att stötta familjer och ta hand om de som kommit på glid. Det är också mycket olönsamt att vara kriminell, men visst behöver vi fängelser ibland.

 

 

Fängelser

Vi har många olika former av fängelser de som fungerar bäst är ”fängelse i hemmet”. Unga förbrytare döms ofta till långa fängelsevistelser i andra människors familjer, på andra orter. Den dömde får fotboja och strikta regler för hur hen får röra sig. Hen bor i en familj långt från den kriminella miljön.

De som tar sig ann en ung kriminell tar på sig ett stort ansvar och får bra betalt. Fången blir en del av familjen. Utslussningen sker på den ort där vistelsen sker och arbete ordnas. Fången bygger upp en ny social miljö med stöd från familjen som hen bor hos.

 

Andra former av fängelse är de fängelser som ska vara avskräckande. De vänder sig till socialt välanpassade personer som rattfyllerister och liknande. Där vi vet att fängelserna fungerar preventivt.

 

Ibland behöver samhället skyddas från farliga förbrytare. Där har vi också speciella fängelser.

Neuropsykiatriska orsaker

Vissa neuropsykiatriska tillstånd främjar kriminalitet. Oftast behandlar vi dessa med en kombination av medicin och social hjälp. Vi anser att det är viktigt och att dessa personer får en individuell anpassad terapi i kombination av att de hindras från att vara kriminella.

Sajtens webbadress är  www. braframtid. se

Sajten är ett konstprojekt av Erik Winqvist.

Bilderna: Målning Lotta Lagercrantz. Teckningar Ella Bäckman. Teckningar av gubbar Anton Bäckman.

Här kan du läsa om PROCESSEN (hur projektet utvecklas)  klicka  

Projektet leds av www.musikochteater.se  

Där finns Festalius ambassad och informatören Frej Ahlqvist.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now