top of page
Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif

Lagar och förordningar, rättsväsende.

Stentavlor

I östra Asien har man hittat några stentavlor. De låg långt ner i jorden och deras ålder är omöjlig att veta. Texten är tydlig, så här står det:

Folk följer lagar

Folk stiftar lagar

Folk skyddar lagar

Unga människor testar lagarnas rimlighet

Vi i Festalius tycker att detta verkar klokt och inser att dessa tankar är grundläggande för vårt rättssystem. Vi gillar verkligen vårt rättssystem.

Våra valda representanter skapar lagar och förordningar som ska följas. När någon bryter mot dessa lagar så träder polis och det oberoende rättsväsendet in.

Den forskningsbaserade synen på kriminalitet har gjort det mycket lättare för rättsväsendet. Hela samhället jobbar ju för att kriminaliteten ska minimeras. Eftersom vi koncentrerar oss på fungerande åtgärder så fungerar det fint.

De som bor i Festalius är överens om att man ska följa de lagar som vi kommit överens om. Ibland visar det sig att lagarna blivit omoderna eller kanske får en annan effekt än den som var meningen. Då ändrar vi lagarna.

Tillämpningen av lagar är mycket spännande, vi lägger mycket tid på att förstå hur lagarna ska göra så mycket nytta som möjligt.

Tjänstemän som går förbi reglerna

Ibland har tjänstemännen undlåtit att följa reglerna då kan de frias om det kan visas att det var för att uppfylla lagens mening.

Om osäkerhet om detta finns så tillsätts en utredning som tittar på den dokumentation som finns. Det är fint att alla beslut åtföljs av en skriftlig dokumentation i löpande text där tjänstemännen förklarar sina beslut och beteenden.

 

Ibland kan tjänstemännen få ett förhandsbesked.

Våra tjänstemän tänker ofta ”Regler som man inte förstår, de följer man. Regler som man förstår de tillämpar man”. Det ger tjänstemännen flexibilitet så att de kan göra ett riktigt bra jobb.

Kriminalitet och straff

Kriminalitet finns även om det är ovanligt.

Våra förebyggande åtgärder fungerar oftast bra. Det handlar om att stötta familjer och ta hand om de som kommit på glid. Det är också mycket olönsamt att vara kriminell, men visst behöver vi fängelser ibland.

 

 

Fängelser

Vi har många olika former av fängelser de som fungerar bäst är ”fängelse i hemmet”. Unga förbrytare döms ofta till långa fängelsevistelser i andra människors familjer, på andra orter. Den dömde får fotboja och strikta regler för hur hen får röra sig. Hen bor i en familj långt från den kriminella miljön.

De som tar sig ann en ung kriminell tar på sig ett stort ansvar och får bra betalt. Fången blir en del av familjen. Utslussningen sker på den ort där vistelsen sker och arbete ordnas. Fången bygger upp en ny social miljö med stöd från familjen som hen bor hos.

 

Andra former av fängelse är de fängelser som ska vara avskräckande. De vänder sig till socialt välanpassade personer som rattfyllerister och liknande. Där vi vet att fängelserna fungerar preventivt.

 

Ibland behöver samhället skyddas från farliga förbrytare. Där har vi också speciella fängelser.

Neuropsykiatriska orsaker

Vissa neuropsykiatriska tillstånd främjar kriminalitet. Oftast behandlar vi dessa med en kombination av medicin och social hjälp. Vi anser att det är viktigt och att dessa personer får en individuell anpassad terapi i kombination av att de hindras från att vara kriminella.

bottom of page