top of page
Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg

En tidsbubbla mellan er och Festalius tid.

Forskarna har just upptäckt att det fanns en tidsbubbla mellan er tid och vår tid. Er tid slutade någon gång c:a tvåtusen år efter att Jesus föddes.

Vår tid började när allting vände och det goda samhället började ta form.

 

Däremellan hände det mycket, men vi vet inte vad. Vi visste inte ens att denna tidsbubbla hade funnits, men nu vet vi. Tack vare fåra forskares intensiva letande efter vår historia.

Vad hände under Tramid?

Hur ska vi få reda på mer om Tramid?  klicka här  

Festalius tidräkning.png

Festalius

En tidvåg.png

År noll i vår tideräkning är den tid då allting vände och det godas samhället började ta form.

Varje år firar vi Vändehögtid för att fira att allt blev så bra.

När detta skrivs lever vi år 879 EV (efter vände).

Hur vi kan kommunicera med er är en gåta. Våra fysiker undersöker om det kan bero på någon sorts tidsvåg.

 

 

Sammanfattning

 

Du som läser detta lever för länge sedan. Men just ni la många viktiga grundstenar till vårt nuvarande samhälle.

Nu lever vi i ett bra samhälle. Det goda samhället som ger oss möjlighet till bra liv.

Hur kom vi hit? Generationer har skapat detta samhälle, om det kan vi läsa i våra historieböcker och på ett mer spännande sätt i Berättelseboken.

När någon försöker beskriva vårt fina samhälle med en målande sammanfattning så blir det ofta plattityder, eller om hen har tur så blir det till någon form av konst.

Så det vore bara dumt att här, på denna beskrivande sajt försöka sammanfatta vårt goda samhälle.

Det är nämligen detaljerna som bygger samhället. Det är detaljerna som så småningom sammanfogas till ett väl fungerande och bra samhälle.

Ett samhälle som alltjämt består av nästan oändligt många olika spännande detaljer.

Så låt oss koncentrera oss på alla detaljer som finns på denna sajt.

Lyssna på vår informatörs videobloggar. Youtube, Facebook, Instagram.

Du kan också höra på uppläsningar ur Berättelseboken, Festsalius bibel eller koran eller...

Det finns en Nyhetssida.

Klicka i menyn på sådant som du är intresserad av och pröva även med sådant som du inte är  intreserad av.

 

Välkommen. Hör av dig!

Lottta cellist 2.jpg
Lottta cellist 2.jpg
Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif
Lottta cellist 2.jpg

Det är för tidigt för Frej Ahlqvist att skriva en fullständing sammanfattning. Än så länge är han för upptagen av att försöka förstå er tid. 

Men här kommer ett första utkast, en skiss över det som kommer så småningom.

Det goda samhället

Att leva sitt eget liv, det är viktigt. Att få göra det i gemenskap och kärlek. Påverka och agera, det är skönt. Att känna hur hela jaget och min kropp är med i utvecklingen.


Livet är en resa. Det är den resan som vi har och det älskar jag. Tryggt kan jag hantera min resa. Med vila, aktivitet och rörelse.

 • Alla har ett viktigt jobb två dagar per vecka och därefter ett lite sämre betalt passionsjobb. Alla känner att de gör nytta för samhället och för varandra.

 • Att vara lärare är populärt, betygen har många nivåer och fungerar för att motivera barnen. Aldrig som urvalskriterium, sådana behövs inte längre.

 • Självklart fungerar vård och omsorg, visst blir folk sjuka men många botas.

 • Människor accepterar och ser världen som den är utan att döma den. De vet att bästa sättet att påverka samhället och sina liv är att beskriva det de vill uppnå i en "bild" som integreras i deras undermedventa..

 • Under livet händer mycket, bra och dåligt.  En del händer alla eller de flest. Annat bara ett fåtal. Därför finns det många olika grupper, stöd-och utvecklingsgrupper, med olika syften, Dessa grupper kan behöva stöd av samhället, men styrs av deltagarna.

 • Utredningar, som är mycket populära, görs alltid av minst två separata grupper, som inte samarbetar.

 • I livets olika skeden finns stöd och hjälp, det är naturligt.

 • Ensamhet, krig, miljöproblem finns bara i historieböckerna.

 • Gemenskap i olika grupper är populärt, men ingen nedvärderar andra grupper.

 •  Syndabockar, det är historia.

 • Mobbning tycker vi är larvigt, det behövs ju inte..

 • Viktigast är nog att vi förstår hur viktigt det är att respektera andra människor och inse hur mycket vi tycker om dem.

 • När det blir tråkigt, obekvämt eller fel så vet vi att vi behöver röra på oss, det fungerar.

 • Vår myter ger inspiration.

 • En tredjedel av marken får utvecklas fritt.

bottom of page