top of page
Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif

Energisektorn

 

Energisektorn utvecklas inte så mycket, det finns ju ett sådant överskott på energi.

 

Det mesta kommer från sol, vind, vågor och bioenergiodlingar (mest alger eftersom det är så enkelt att odla).

 

Lagring av energi sker mest i vätgas och smarta stora batterier.

Vi har även många andra sätt att lagra energi kemiskt. Inte bara som vätgas, vi lagrar och transporterar energi som gaser, vätskor som liknar era gamla fossila vätskor, och i fasta ämnen. 

 

Överföringen är löst med kablar, material- och gastransport.

bottom of page