Teckning av Ella Bäckman

Utbildning

Den mesta utbildningen är gratis och tillgången på utbildning är stor.

Parallellt med utbildningen sköter folk sina pliktjobb två dagar i veckan.

 

Upp till 21-års ålder anses folk behöva hjälp med att skaffa sig utbildning. Därefter ligger ansvaret på individen.

 

Betygsystemet innehåller femton steg. Steg ett, två och tre är underkänt.

 

Betygssystemet fungerar inte som urvalskriterium, det är en stimulans för att kämpa, lära och utvecklas.

 

Det är ganska lätt att klättra ett steg uppför skalan.

 

 

Det finns många olika examen som ofta är krav för olika jobb. De flesta examina är fastlagda och kräver godkänt på olika kurser. Men man kan också snickra ihop egna examina.

Examensbevis får endast utfärdas av godkända institutioner. Och innehållet är standardiserat. Där finns information om den som examinerar, information om godkända kurser och när det är aktuellt information om vilka yrken och nivåer som examen syftat till att utbilda personen till.

Om kurser blir fulla tillämpas lottning bland de som är kvalificerade. En mindre del av platserna är reserverade för personer med speciella meriter.

 

 

Universiteten är platser där kunskap skapas och tillgodogörs samhället.

 

Användbar kunskap är lätt att finna för den som är intresserad.

 

 

Forskare arbetar inte längre med administration, de skapar kunskap, gör den tillgänglig och de utbildar.

 

 

Behovet av forskning upplevs som oändligt, därför behövs en prioritering. Det mesta av denna prioritering sker i forskarsamhället, men ofta krävs även att samhället ingriper.

Modellen med parallella utredningar brukar då användas.

Pedagogik

Vi har många utmärkta pedagoger. Vi har märkt att det går fort att lära sig om pedagogiken är den riktiga.

Vad är då riktigt bra pedagogik? Vi har märkt att det är individuellt, det beror på pedagogens och elevens personlighet och det beror på vad som ska läras. Bra smörjmedel är motivation och rörelse.

Vi har också märkt att pedagogik är något man kan lära sig, men det kräver stor ödmjukhet och brinnande intresse.

Skola

Forskningen kring pedagogik har gjort stora framsteg och utvecklas ständigt.

Hur man lär sig saker tycker vi är mycket spännande.

 

Vad som är viktigt att lära sig i skolan diskuteras hela tiden och växelverkan med olika institutioner på universiteten fungerar utmärkt.

 

Vi blir allt mer överens om vad som är viktigt att lära ut i skolorna, vi har ju så mycket erfarenhet som finns tillgänlgig i de olika historiska institutionerna.

Alla lärare har rätt till en lärarassistent.

Assistentjobben  ses som ganska tillfälliga instegsjobb till andra jobb och de är ganska dåligt betalt.

Läraren väljer själv sina assistenter och bestämmer vad de ska göra.

 

Extraundervisning

Extraundervisning/stödundervisning bestäms av läraren i samarbete med elevens föräldrar.

 

 

Sentenser

Varje årskurs har en sentens som ska fungera som inspiration till lärare och elever.

Tillexempel har årskurs sju denna sentens:


”När det du vill ska hända:
Om du tänker kloka saker då händer det inget alls. Om du säger det så inspirerar du. Om du skriver ner det kan det bli gjort. Det du skriver ner det och följer upp det blir gjort.”

Sentenserna speglar läroplanen och kan ibland variera mellan åren.

Vissa skolor har egna sentenser.

 

En del lärare blir inte inspirerade av sentenserna och då struntar de i dem.

Folkbildning

Ett välutbildat folk kan skapa ett gott samhälle, det kan även ett outbildat folk. Men risken för misslyckanden, för dåliga samhällen, är mycket större om folket är okunnigt.

Därför satsar vi på att ständigt utbilda folket.

 

Vi tror att vuxna människor lär sig på ett annorlunda sätt än unga människor. De vuxna har lättare för att förstå och använda sin kunskap. Däremot glömmer de vuxna det mesta av det de lärt sig. Vi tycker att det är ok. Eftersom vi har märkt att kunskaperna ändå finns kvar i hjärnan och ständigt påverkar annan kunskap. Kul tycker vi. Så vetenskap och forskning är något vi ständigt håller på med.

 

Vi har märkt att de vetenskapliga metoderna är möjliga att använda i privatlivet.

 

Dessutom är vi mycket intresserade av hur känslor påverkar vår uppfattning av kunskap.

Vuxenundervisning

Visst vill vi alltid lära oss mer och framförallt vill vi förstå hur vi ska använda vår kunskap. Vi håller oss i rörelse.

Många byter intressen, jobb och branscher under sina liv. Olika livsskeden ger olika fokus. Vi ser till att stötta allt sådant eftersom vi gillar att det rör sig.

 

Med hjälp av vuxen undervisning så blir livsförändringar bra.

Universitet och högskolor

Från våra universitet och högskolor föds hela tiden ett bättre samhälle.

 

Det är på dessa ställen det skapas förutsättningar för att kunna göra bra saker.

 

Universiteten är delaktiga i nästan allt vi gör. Där finns så mycket samlad kunskap att använda. Politikerna har direktkontakt med universiteten. Vem som helst kan få intressanta svar på nästan allting. Speciellt gillar vi att prata med dem som arbetar på universitet och högskolor.

 

Skolorna styrs av professorskolegier. Där går ofta debatten hög. Åsikterna möter varandra, sällan kommer de överens. Det gillar vi och lyssnar och reflekterar.

 

Professorskolegierna har många olika styr-  och beslutsgrupper. Kloka människor blandas med galna genier, fast de flesta är ganska vanliga människor.

skriv

En dag i Festalius liv

Här kommer någon eller några av medborgarna i Festalius berätta om hur det är att leva i det goda samhället.

Sajtens webbadress är  www. braframtid. se

Sajten är ett konstprojekt av Erik Winqvist.

Bilderna: Målning Lotta Lagercrantz. Teckningar Ella Bäckman. Teckningar av gubbar Anton Bäckman.

Här kan du läsa om PROCESSEN (hur projektet utvecklas)  klicka  

Projektet leds av www.musikochteater.se  

Där finns Festalius ambassad och informatören Frej Ahlqvist.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now